1 %

Zapraszamy do wsparcia naszego stowarzyszenia poprzez przeznaczenie 1% należnego podatku.

 

Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek
KRS 0000045031
Rachunek bankowy:
PKO BP S.A., I O/Katowice 60 1020 2313 0000 3002 0113 2547