Basen w Spodku

Zajęcia na basenie od godz. 17.15 do 18,15

w poniedziałki i soboty

4, 9, 11, 18, 23 października

6, 8, 15, 20, 22 listopada

4, 6, 13, 18, 20 grudnia