Dodatkowa rehabilitacja dla Amazonek

W Tommed Sp. z o.o. jest możliwość skorzystania z rehabilitacji.
Warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze stopniem ZNACZNYM.