KONTAKT

Stowarzyszenie

Klub Śląskich Amazonek

ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

(Centrum Organizacji Pozarządowych)

kontakt telefoniczny: 511-803-041 (w godz. 17-18)

e-mail: amazonkikatowice@gmail.com

rehabilitacja: 514-916-295

psycholog: 536-457-787

 

KRS 0000045031
Rachunek bankowy:
PKO BP S.A., I O/Katowice 60 1020 2313 0000 3002 0113 2547