SPOTKANIE KLUBOWE 25.06.2018R.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członkiń Stowarzyszenia Klub Śląskich Amazonek.
plan Walnego Zebrania