Srebro i cyrkonie

Chciałyśmy Wam dziś przedstawić pracę dyplomową autorstwa młodej kobiety Oliwii Musiał, tegorocznej absolwentki Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Jej praca porusza temat nam Amazonkom tak bliski, zacytujmy więc samą autorkę:

„Inspiracją do stworzenia mojej pracy dyplomowej było dotknięcie szeroko pojętych tematów związanych z rakiem piersi, a przede wszyst­kim kobieta sama w sobie jako istota silna oraz wyjątkowa, jest to swoisty hołd złożony w stronę kobiecości. Począwszy od zafascynowania struktu­rą komórek rakowych, aż po niesamowite historie oraz godziny rozmów z Amazonkami, które to inspirowały mnie swoją radością życia, dając nadzieję i wiarę. W ten oto sposób powstał stanik dedykowany tylko na jedną pierś, swoją strukturą nawiązujący do formy komórek rakowych, który to może być traktowany jako swoista zbroja, której celem jest dodanie odwagi jak i podkreślenie problematyki tej choroby. Niezależnie od kontekstu jest to forma mająca na celu zwrócenie uwagi na problem raka piersi, jak i jego profilaktyki oraz leczenia.”

Oliwia realizowała dyplom w ramach specjalizacji jubilerstwo, tak powstał piękny srebrny stanik ozdobiony cyrkoniami.

Aneks dyplomowy z malarstwa przedstawiał emocje towarzyszące kobietom na początku choroby, tuż po diagnozie.

„Wstyd”. akryl na płótnie, format 100/70

„Trauma”, akryl na płótnie, format 100/70

„Strach”, akryl na płótnie, format 100/70

Dziękujemy Pani Izabelli Kornas za opiekę nad projektem Oliwii, a Tobie Oliwio dziękujemy za hołd złożony w stronę kobiecości.

Życzymy wielu sukcesów!