Statut Stowarzyszenia

W dniu 21 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń Klubu Śląskich Amazonek uchwaliło zmiany statutu stowarzyszenia. Dostosowano statut do wymagań znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełny tekst statutu: STATUT STOWARZYSZENIA