Wycieczka do Muzeum Historii Katowic (14.05.2019r.)