XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej – 5 października 2019 r.