XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi, Częstochowa 2020