Zapraszamy na Walne Zgromadzenie 30 sierpnia 2021 roku